Detay

KIRMIZI TOPRAK ENDÜSTRİSİNİN BUGÜNÜ İSİMLİ SUNUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü personeline kırmızı toprak endüstrisinin bugünü isimli sunum gerçekleştirildi.

  • Bakanlık veya il müdürlüklerinin taşınmazlarına ilişkin her türlü alım, satım, kira, trampa, arsa veya kiralamaları yapmak,
  • Bakanlık veya il müdürlüklerinin gençlik, spor ve yurt hizmetleri için ihtiyaç duyduğu taşınmazların satın alma, kiralama, trampa ve kamulaştırmaları yapmak,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan tesislerin Bakanlık veya il müdürlüklerine tahsisi veya ortak kullanımına ilişkin işlemleri yürütmek ve kullanım protokollerini yapmak,
  • Bakanlık veya il müdürlüklerine ait arsa, bina ve tesisleri imar durumu ve uygunluğu yönünden incelemeler yapmak,
  • Teknik-ekonomik etütleri ve rantabilite hesaplarını yapmak,
  • Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ait tesisler için yerel yönetimlere ve federasyonlara teknik konularda destek sağlamak,
ile görevli genel müdürlük bünyesinde çalışan mimar ve mühendislere modern tuğla üretimi, tuğla kullanımının yapılarda sağladığı avantajlar ve yenilikçi ürün çözümleri ile ilgili bilgiler verildi.