Detay

Kilsan Satış ve Pazarlama Direktörü Süleyman Kızıltuğca Ekoyapı Dergisi'ne verdiği röportajda sektörü değerlendi.

Kilsan'ın tuğla üretiminde pek çok yeniliğe imza attığını belirten Kızıltuğca; tuğlanın inşaat sektörü için vazgeçilmez bir ürün olduğunu anlattı.

Tuğla %100 Doğal Bir Yapı Malzemesi

Doğanın dört temel elementi olan toprak,su,hava ve ateşin eşşiz birleşimi ile hayat bulan tuğla %100 doğal ve %100 geri dönüşümlüdür. İnsanoğlu, toprağa adımını attığı ilk günden itibaren kil ile tanışmıştır. Yumuşak ve şekillenebilen bir malzeme olan kil medeniyete açılan kapının anahtarı olmuştur. Kökeni yetmiş yıla dayanan köklü bir marka olan Kilsan’ın satış ve pazarlama direktörü Süleyman Kızıltuğca ile kuruluş hikayelerinden, yeni yatırımlarına kadar merak ettiklerimizi konuştuk. 

KİLSAN’ı tanıyor ve yakından takip ediyoruz. Peki siz sektörde KİLSAN’ı nasıl konumlandırıyorsunuz?

Geçmişi Ahmet Fethi Ekmekçioğlu’nun 1953 yılında Altın Kiremit Fabrikası ile kırmızı toprak sektörüne adım atmasına uzanan Kilsan, kurulduğu 1973 yılından bu güne kadar tuğla sektörüne yön veriyor. Teknoloji öncüsü Kilsan, tuğla sektöründe Türkiye’nin ve Avrupa’nın tek çatı altında kurulu en büyük üretim kapasitesine sahip markası konumunda. 350 bin metrekare arazi üzerinde 47 bin metrekarelik kapalı alanda konumlanan tamamı PLC kontrollü ve 34 adet robota sahip tam otomatik üç üretim hattında ileri teknoloji ile üretim gerçekleştiriyoruz. Günlük 3 bin ton yaş toprak işleme kapasitesi ile dünyanın en büyüğü ünvanını koruyan 210 metre uzunluğundaki tünel fırınında günlük 1 milyon adet tuğla imalatı gerçekleştiriliyor. Pek çok ilke imza atmış sektörünün öncü firması olarak, tuğla sanayinde  üretim ve pazar payı bakımından ülkemizin lider kuruluşu olma doğrultusunda her geçen gün kendini geliştirerek emin adımlarla yol alıyoruz. 

İnşaat sektörü özelinde gelecekteki trendler hakkında şirketinizin görüşü nedir? Ve bu trendlere nasıl adapte oluyorsunuz? 

Türkiye’ de tuğla sektöründeki yeniliklerin öncüsü ünvanı ile inşaat sektöründeki trendleri takip etme, bu yönde yeni ürünler geliştirme bilgi ve tecrübesine sahip bir firmayız. Takip eden değil, takip edilen firma olmak arzusu ile Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, Türkiye duvar pazarına yenilikçi ve yüksek performanslı ürünler kazandırmaya çalışıyoruz. Isı Yalıtım Yönetmeliği, Akustik Yalıtım Yönetmeliği, Yangından Korunma ve Deprem ile ilgili yönetmeliklere uygun ürünler geliştirmek için sürekli iyileştirme faaliyetleri yürütüyoruz.Tuğla doğal bir yapı malzemesi olarak dikkat çekiyor ve tercih ediliyor. Tuğlayı yapı malzemesi olarak sizden de dinlemek isteriz. 

Doğanın dört temel elementi olan toprak,su,hava ve ateşin eşşiz birleşimi ile hayat bulan tuğla %100 doğal ve %100 geri dönüşümlüdür. İnsanoğlu, toprağa adımını attığı ilk günden itibaren kil ile tanışmıştır. Yumuşak ve şekillenebilen bir malzeme olan kil medeniyete açılan kapının anahtarı olmuştur. Tuğlanın tarihi M.Ö. 7.000 yılına kadar uzanır. Bu da tuğlayı bilinen en eski yapı malzemelerinden biri yapar. 
Hem ürün çeşitleri hem de üretim teknikleri zaman içerisinde değişti ve gelişti. Sabit kalan tek şey üretim için kullandığımız ham madde; KİL. 
Tuğla üretimine uygun ham madde bulunan ülkelerde ana duvar malzemesi olarak tuğla kullanılır. Yapı malzemesi olarak neden tuğla kullanmalıyız konusunu birkaç başlık altında toplayabiliriz. 
Tuğla üretim aşamaları sırasında bünyesindeki organiklerin yanmasıyla oluşan gözenekli yapısı ve özel olarak tasarlanan boşluk geometrisi sayesinde ısı köprülerine karşı yüksek direnç sağlar. Binalarda ısıtıcıların kapanması durumunda bile bünyesinde depoladığı ısıyı uzun süre muhafaza eder ve soğuma sırasında da ısıyı aldığı ortama geri verir. Bu yüzden tuğla adeta bir ısı kumbarası işlevi görür. 
Doğal nemi dengeleyen, nefes alan ve binaya nefes aldıran tuğla bünyesinde nem tutmadığı için sağlıklı ortamlar oluşturarak binalardaki yaşam kalitesini arttırır. 
Tuğla yoğun, gözenekli yapısı ve özel olarak tasarlanmış boşluk geometrisi sayesinde yüksek seviyede ses yutucu ve sönümleyici özellik gösterir. Sağladığı ses yalıtımı ile konforlu yapıların olmazsa olmaz duvar ve döşeme elemanıdır. 
Tuğla yapımında kullanılan ham maddenin doğası ve yüksek sıcaklıkta pişirilerek üretilmesi nedeniyle, yüksek mekanik dayanım özelliğine sahiptir. Bu özelliği ile tuğla deprem kuşağında bulunan ülkemizde, betonarme karkas yapı sistemine destek sağlar. 
Yüksek sıcaklıkta pişirilerek üretilen tuğla yangın oluşturucu ve tetikleyici bileşenleri bünyesinde barındırmaz. A1 sınıfı yanmaz yapı malzemesidir. 
Tuğla, radyasyona karşı yüksek koruma sağlar. Şebeke frekanslarından kaynaklanan radyasyonun %99,7’sini tutarak sağlıklı yaşam alanları sunar. 
Tüm bu özelliklerinin yanı sıra alternatif yapı malzemelerine kıyasla binanın yapım aşamasında maliyet avantajı sağlar. Uzun süreli dayanım sunarak bakım maliyetlerini de düşürür. 
Zararlı madde içermeyen ve çürümeyen duvarlar sağlayan tuğla, tadilat yapılmak istendiğinde çevre kirliliği yaratmaz. 

DOĞAL NEMİ DENGELEYEN, NEFES ALAN VE BİNAYA NEFES ALDIRAN TUĞLA, BÜNYESİNDE NEM TUTMADIĞI İÇİN SAĞLIKLI ORTAMLAR OLUŞTURARAK BİNALARDAKİ YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIR.

Sürdürülebilirlik konusu her sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de her geçen gün daha da önemli hale geliyor. KİLSAN’ın bu konudaki yaklaşımı ve stratejilerini öğrenmek isteriz. Yatırımlarınız ve inovasyonlarınız hakkında bilgi alabilir miyiz? 

Günümüzün en büyük sorunlarının başında dünya çapında etkisi hissedilen küresel ısınma ve iklim değişikliği geliyor. Yıkıcı orman yangınları, eriyen buzullar, yükselen deniz seviyeleri, seller ve kuraklık tehlikesi tüm insanlığı tehdit ediyor. İklim değişikliğinin sonuçlarına ek olarak doğal kaynakların korunması tüm insanlığın en büyük problemi ve bu konu önümüzdeki dönemde de önemini korumaya devam edecek gibi görünüyor. Gelecek  nesillere sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğu. Endüstri kuruluşları olarak bizlerin de koruyucu önlemleri oluşturup uygulaması öncelikli görevlerimizin başında geliyor

Tamamen doğal bir kaynak olan kilden üretilen yapı malzemeleri ve sürdürülebilir mimari ile insanların yaşam kalitesini artırmak en büyük hedefimiz. Bu amaç doğrultusunda, ülkemizde yenilikçi teknolojilere yatırım yaparak tesislerimizdeki toplam enerji ihtiyacını büyük ölçüde azaltıyor, enerji kalitemizi artırıyor ve CO2 salımımızı azaltmak için devamlı çalışıyoruz. Bu konu ile ilgili yapılacak iyileştirme ve gelişme çalışmalarının sonu yok. 

KİLSAN’ın ürün ve üretim süreçlerinde sürdürülebilirlik ilkelerine nasıl odaklanıyorsunuz, süreçlerinizin çevresel etkilerini azaltmak için hangi önlemleri alıyorsunuz?

Doğayı ve iklimi korumak için hepimize düşen görevler var. Endüstri kuruluşu olarak biz farklı alanları kapsayan önlemler alarak enerji tüketimimizi ve CO2 emisyonumuzu azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

DOĞAYI VE İKLİMİ KORUMAK İÇİN HEPİMİZE DÜŞEN GÖREVLER VAR. ENDÜSTRİ KURULUŞU OLARAK BİZ FARKLI ALANLARI KAPSAYAN ÖNLEMLER ALARAK ENERJİ TÜKETİMİMİZİ VE CO2 EMİSYONUMUZU AZALTMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ.

KİLSAN’ın ürün ve üretim süreçlerinde sürdürülebilirlik ilkelerine nasıl odaklanıyorsunuz, süreçlerinizin çevresel etkilerini azaltmak için hangi önlemleri alıyorsunuz?

Doğayı ve iklimi korumak için hepimize düşen görevler var. Endüstri kuruluşu olarak biz farklı alanları kapsayan önlemler alarak enerji tüketimimizi ve CO2 emisyonumuzu azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bunlardan bazılarını sıralamak gerekirse; fabrikamızı besleyen ana trafolarımızı yenileri ile değiştirerek elektrik tüketimindeki kayıplarımızı en aza indirdik. Elektrik motorlarımızı yüksek verimli motorlar ile değiştirerek enerji tüketimimizi azaltırken verimliliğimizi arttırdık. 

Verilerin değerlendirilmesi için Enerji Takip Sistemlerimizi oluşturarak potansiyel iyileştirme noktalarını tespit edebiliyoruz. “Tasarrufun azı-çoğu olmaz” diyerek, aydınlatma sistemlerimizi düşük enerji tüketen LED ampuller ile enerji tasarrufu sağladık. Yoğun enerji tükettiğimiz fırın ve kurutmalarda kullanılan enerjiyi takip edilebilir hale getirdik. Düzenli periyotlar ile enerji harcamalarını analiz ederek daha verimli hale getirebilmek için çalışma ekipleri oluşturduk. Baca gazı temizleme sistemini kurarak karbon emisyonumuzu minimuma indirdik. Sevkiyat işlemlerinde kullanılan forklift filomuzu yenileyerek daha verimli ve düşük tüketime sahip olanlar ile değiştirdik. Forklift hareketlerini takip eden sistemler kurarak karbon emisyonu miktarımızı azalttık.

Birinci önceliğimiz insan ve doğa. %100 doğal ürünlerimiz ile ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlıyoruz. Ham madde üretimi sonlanmış sahaları ağaçlandırarak koruma altına alıyoruz. Bu şekilde oluşmuş 22 hektarlık alan üzerinde “Kilsan Ormanı“ bulunuyor. Yine Kilsan’ın İstanbul Kemerburgaz’daki fabrika arazisinde geçmiş dönemlerde ham madde temini yapılıp boşaltılmış olan bir arazi, kendiliğinden dolarak bir su havzası haline geldi. Kilsan, bu alanın da etrafını ağaçlandırarak doğal  bir gölet haline gelmesine, dolayısıyla rehabilite olmasına katkıda bulundu.

KİLSAN olarak gelecekteki sürdürülebilirlik konusundaki strateji ve hedefleriniz nelerdir?

Minimum karbon ayak izi ile hayata devam etmek, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının sağlanması, sürdürülebilir madencilik kapsamında doğaya sıfır zarar prensiplerinin gelişimi, üretimde kullanılan su miktarını azaltıp, geri dönüşüm projeleri ile kazanımı sağlamak bunların başında gelenlerdir. Bunlarla beraber, fosil yakıt tüketimini en aza indirecek teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Hem üretim, hem de lojistik anlamda önem arz eden bir husus olduğunu düşünüyoruz.

TERMOKİL SERİSİ İZOLASYON TUĞLALARIMIZ, ENERJI TASARRUFUNA BÜYÜK KATLI SAĞLAYAN λ=0,12 W/MK DEĞERINE SAHİP TÜRKİYE’NİN İLK ISI YALITIM TUĞLASI OLMA ÖZELİĞİNE SAHİP 


KİLSAN’ın ürün yelpazesi ve öne çıkan ürünleri nelerdir?

Son birkaç yıl içinde geliştirmiş olduğumuz yeni nesil tuğlalar ve yardımcı duvar malzemeleri ile 63 farklı ürüne ulaşmış bulunuyoruz. Uzman ekibimiz ile birlikte projeleri analiz ederek, projeye özel duvar tip ve kesit detayları sunmak ve duvar pazarında maksimum verimliliği sağlayacak çözümler üreterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  Günlük 3 bin ton yaş toprak işleme kapasitesine sahip tesisimizde; duvar imalatında kullanılan düşey delikli tuğlalar, yatay delikli tuğlalar, asmolen tuğlalar, baca tuğlaları, lentolar ve hazır örgü harçları üretiliyor.  Termokil serisi izolasyon tuğlalarımız, enerji tasarrufuna büyük katlı sağlayan λ=0,12 W/mK değerine sahip Türkiye’nin ilk ısı yalıtım tuğlası olma özelliğine sahip. Termokil serisi tuğlalar doğru kalınlıktaki duvar tasarımı ile uygulandığında üzerine ilave ısı yalıtımı yapmadan da kullanılabilen, bu sayede hem zamandan hem de maliyetten büyük tasarruf sağlayan tuğlalardır. Ayrıca elmas şeklindeki boşluk geometrisi ile yapılarda akustik konfor sağlar. 

KİLSAN’ın Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları, gelecek hedefleri veya büyüme stratejileri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Sektörün en büyük Ar-Ge Laboratuvarı ile sürekli araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüterek, yapı sektöründe fark yaratan yüksek performanslı ürünleri pazara sunmak için çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Bir yandan yurt dışındaki gelişmeleri takip ederken diğer yandan Türk yapı sektöründeki tüketici ve uygulayıcı taleplerini dikkate alarak fayda/maliyet performansı yüksek ürünleri hedefliyoruz.

Isı, ses ve akustik yalıtımın önemi, nem ve rutubetin yapılara verdiği zararların önlenmesi, deprem güvenliği gibi konularda farkındanlık yaratmak amacıyla sektör yetkililerine, üniversite öğrencilerimize yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz.