s
Kilsan'a
Hoş Geldiniz
"İstanbul'un Tuğlası"nı üreten, teknoloji lideri Kilsan ile tanışmak için tıklayın...
Yüksek Teknoloji
Kilsan'ın kullandığı yüksek seviye teknolojiyi incelemek için tıklayın...
Kilsan Farkı
Kilsan ile çalışmanın getireceği avantajlar için tıklayın...
slide
slide
slide
slide

Teknolojik Üretim

PLC KONTROLÜ
Kilsan A.Ş.; tüm üretim aşamalarını otomasyon sistemiyle donatarak, üretimin her kademesini
7 gün / 24 saat uzaktan izlenebilir ve gerektiğinde müdahale edilebilir duruma getirmiştir.

KOJENERASYON SİSTEMİ
Kilsan A.Ş.; bağımsız, kesintisiz ve daha kaliteli üretim yapabilmek amacıyla, fabrikada ihtiyaç duyulan elektrik enerjisini kendi olanaklarıyla üretebilmek için 2006 yılında lisans alımını takiben, 2 adet doğalgaz motorlu jeneratörle 3,2 MW/saatlik kojenerasyon sisteminin yatırım çalışmalarına başlamıştır.

Aynı yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan elektrik üretim izni alınarak 24 saat kesintisiz üretime başlanmış ve ayrıca ihtiyaç fazlası enerji satışa sunularak Kilsan A.Ş. kendine katma değer sağlamıştır.

OTOMATİK YÜKLEME SİSTEMİ
Son yıllarda gelişmiş ülkelerde tuğla üretiminde kullanılan robotlu yükleme sistemleri; insan kaynaklı hataların ortadan kaldırılması, esnek operasyon kabiliyeti ve yüksek kullanım hızıyla kendini Kanıtlamıştır. Ayrıca bu sistemler üretim gruplarındaki değişikliklere hızlı adapte olabilme yetenekleriyle de kurulu kapasitenin maksimum verimle çalışmasını sağlamaktadır.

Bu teknolojinin avantajlı sonuçlarını üretimine yansıtmak isteyen Kilsan A.Ş., Alman Keller HCW firmasıyla birlikte 2006 yılında robotlu yükleme sisteminin fabrikasına uygulanması için çalışmalara başlamıştır. 2007 yılında ise yatırımlarını tamamlayan Kilsan A.Ş.; tüm tesislerinde, 13 adet robotla çalışan otomatik yükleme sistemlerini devreye almıştır. Kilsan A.Ş. ülkemizde bu sistemleri kullanan ilk tuğla üreticisidir.

OTOMATİK PAKETLEME TESİSİ
Hızlı ve zayiatsız sevkiyatı hedefleyen Kilsan A.Ş., Danimarka’nın Lachenmeier ve İtalya’nın Capaccioli firmalarıyla birlikte çalışarak otomatik paketleme tesisini devreye almıştır. Kurulan otomatik paketleme tesisinde ürünler, 2 hatta 4 adet robotla, palet üzerine yerleştirilerek otomatik olarak ambalajlanmaktadır. Ambalajlanmış paketler otomatik olarak ürün cinsine göre farklı içeriklerde etiketlenmektedir. Paketleme tesisi 100 paket/saat üretim kapasitesine sahiptir.

Kilsan Kil Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Işıklar Mah. Işıklar İstanbul Cad. No:1 34075 Eyüp İstanbul - Tel: 0212 206 5 206 - Faks: 0212 206 5 211