s
Kilsan'a
Hoş Geldiniz
"İstanbul'un Tuğlası"nı üreten, teknoloji lideri Kilsan ile tanışmak için tıklayın...
Yüksek Teknoloji
Kilsan'ın kullandığı yüksek seviye teknolojiyi incelemek için tıklayın...
Kilsan Farkı
Kilsan ile çalışmanın getireceği avantajlar için tıklayın...
slide
slide
slide

Ar-Ge

SÜREKLİ GELİŞTİRME VE İYİLEŞTİRME

Kilsan A.Ş., kırmızı toprak endüstrisindeki sorumluluğunun bilinciyle, yeni ham maddeleri ülkemiz ekonomisine kazandırmak, ürün gruplarını çeşitlendirerek mevcut olanların performansını artırmak ve üretim yöntemlerini daha verimli hale getirmeyi görev bilmiştir. Bünyesinde kurduğu geniş imkanlara sahip Ar-Ge laboratuvarında gerçekleştirdiği ürün geliştirme ve iyileştirme çalışmalarıyla sektörünün gelişmesi için üzerine düşen bu görevi yerine getirmektedir.

Ar-Ge çalışmaları birbirine paralel yürütülen üç grupta yapılmaktadır:

Üretim için gerekli ham maddelerin doğada bulunmasıyla başlayarak, pişmiş ürüne kadar geçen süreçteki tüm uygulamalar
Ham madde örnekleri üzerinde yapılan fiziksel, kimyasal ve termal testler yardımı ile kullanım uygunluğunu tespit ederek, ham maddeyi nihai ürün haline getirebilmek için gereken şartları belirler ve uygun imalat reçetelerini oluşturur.

Üretim aşamalarının geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması için yapılan çalışmalar
Üretimin tüm aşamaları Ar-Ge laboratuvarı kontrolünde sürekli olarak gözlenir ve performans düzeyleri takip edilir. Elde edilen veriler ışığında gerekli görülen aşamalar üzerinde performans artırıcı çalışmalar yapılır.

Yeni ürün tasarımlarının yapılması
Tüketici ve kullanıcı talepleri dikkate alınarak, uygulama ihtiyaçları doğrultusunda müşterileri yönlendirmek ve piyasadaki ürünlerinin kullanım performansını artırmak için Ar-Ge laboratuvarı bünyesinde çalışmalar yürütülür.

Bilgisayar destekli üç boyutlu tasarım olanakları kullanılarak, oluşturulmak istenen ürün grupları üretim öncesinde modellenir ve ürünle ilgili ayrıntıların belirlenmesi sağlanır.
Bu çalışma ile hazırlanan tasarımların üretim için gerekli tüm özelliklerini kapsayan analiz raporu bilgisayar ortamında elde edilmektedir.

Kilsan Kil Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Işıklar Mah. Işıklar İstanbul Cad. No:1 34075 Eyüp İstanbul - Tel: 0212 206 5 206 - Faks: 0212 206 5 211